Ta ditt taxikort från Transportstyrelsen

Att ta ditt taxikort från Transportstyrelsen är enkelt och viktigt för att få möjlighet att arbeta som taxiförare i Sverige. Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för reglering och utfärdande av taxikort i landet. Nedan kommer vi att gå igenom hela processen för att ansöka om och ta ditt taxikort.

Inledning

För att bli en auktoriserad taxiförare i Sverige behöver du inneha ett taxikort från Transportstyrelsen. Detta kort fungerar som en bekräftelse på att du har uppfyllt de krav och regler som satts upp för att arbeta inom taxibranschen. Innan du kan ansöka om ett taxikort behöver du först uppfylla vissa förutsättningar.

Förutsättningar

 1. Du måste ha fyllt 18 år.
 2. Du behöver ha ett giltigt svenskt körkort för persontransport.
 3. Du behöver ha en aktuell taxilegitimation från Polisen.
 4. Du får inte ha några allvarliga straff eller brott i ditt register.

Ta ditt taxikort

När du uppfyller ovanstående förutsättningar kan du ansöka om ditt taxikort från Transportstyrelsen. Följ stegen nedan för att framgångsrikt ta ditt taxikort:

 1. Besök Transportstyrelsens webbplats och navigera till avsnittet för Taxitrafik.
 2. Ladda ner ansökningsblanketten för taxikort och fyll i den noga med korrekta uppgifter.
 3. Samla ihop nödvändiga bilagor, såsom kopia av ditt körkort och taxilegitimation.
 4. Skicka in din ansökan och bilagor till Transportstyrelsen per post eller digitalt.
 5. Vänta på svar från Transportstyrelsen. Vanligtvis tar det ca 7-10 arbetsdagar att behandla ansökan.
 6. Om din ansökan godkänns kommer du att få ditt taxikort per post.
Viktiga tips
 • Se till att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att alla krav är uppfyllda innan du skickar in den.
 • Var noggrann med att bifoga rätt bilagor för att undvika förseningar i behandlingen av din ansökan.
 • Kontrollera att du har betalat ansökningsavgiften innan du skickar in din ansökan.
 • Spara alltid en kopia av din ifyllda ansökan och alla bilagor för din egen dokumentation.

Att ta ditt taxikort från Transportstyrelsen är en viktig del av processen för att bli en legitimerad och auktoriserad taxiförare i Sverige. Genom att följa rätt steg och se till att uppfylla alla krav och förutsättningar kan du snabbt och enkelt ta ditt taxikort och komma igång med ditt arbete inom taxibranschen.

Förutsättningar Steg Tips
Fyllt 18 år Besök Transportstyrelsens webbplats Välj rätt ansökningsblankett
Giltigt körkort för persontransport Ladda ner ansökningsblanketten Kontrollera bilagor
Aktuell taxilegitimation från Polisen Samla ihop bilagor Se till att betala avgift
Inget allvarligt brottsregister Skicka in ansökan Spara kopior för dokumentation

Genom att följa ovanstående steg och tips kan du enkelt ta ditt taxikort från Transportstyrelsen och påbörja ditt arbete som auktoriserad taxiförare. Var noga med att alltid hålla ditt taxikort uppdaterat och att följa eventuella regler och krav som Transportstyrelsen ställer.

Ofte stillede spørgsmål

Vad är ett taxikort?

Ett taxikort är en officiell tillståndskort som utfärdas av Transportstyrelsen för att tillåta en person att utföra taxitjänster. Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som reglerar och utfärdar taxikort.

Hur får man ett taxikort?

För att få ett taxikort måste man uppfylla vissa krav som fastställs av Transportstyrelsen. Det inkluderar bland annat att ha rätt behörighet, vara över 18 år gammal och genomgå en lämplighetsprövning. Det är viktigt att kontakta Transportstyrelsen och följa deras process för att ansöka om och få ett taxikort.

Vad är syftet med ett taxikort?

Syftet med ett taxikort är att säkerställa att personer som utför taxitjänster uppfyller nödvändiga krav och har rätt kompetens för att utföra dessa tjänster. Det hjälper till att garantera en säker och pålitlig taxinäring för både förare och passagerare.

Vilka krav måste man uppfylla för att få ett taxikort?

Kraven för att få ett taxikort kan variera, men vanligtvis måste man ha rätt behörighet, vara registrerad som en näringsidkare, genomgå en lämplighetsprövning och ha ett intyg från en yrkesutbildning för yrkesförare. Det är viktigt att kontrollera de specifika kraven som fastställs av Transportstyrelsen.

Kan man använda ett taxikort i hela Sverige?

Ja, med ett giltigt taxikort kan man utföra taxitjänster över hela landet. Det är dock viktigt att följa eventuella specifika regler och lokala föreskrifter som kan gälla i olika regioner eller städer.

Hur länge är ett taxikort giltigt?

Ett taxikort är vanligtvis giltigt i fem år från utfärdandedatumet. Det är viktigt att hålla reda på giltighetstiden för sitt taxikort och ansöka om förnyelse i god tid för att undvika avbrott i möjligheten att utföra taxitjänster.

Vad gör Transportstyrelsen om man bryter mot reglerna för ett taxikort?

Om man bryter mot reglerna för ett taxikort kan Transportstyrelsen vidta olika åtgärder, inklusive att dra tillbaka eller suspendera kortet. Det är viktigt att följa alla regler och förordningar som fastställs av Transportstyrelsen för att undvika eventuella sanktioner eller konsekvenser.

Kan man överklaga om man blir nekad ett taxikort?

Ja, om man blir nekad ett taxikort har man möjlighet att överklaga beslutet till Transportstyrelsen. Det är viktigt att samla bevis och följa den överklagandeprocess som fastställs av myndigheten om man anser att beslutet var orättvist eller inkorrekt.

Finns det några fördelar med att ha ett taxikort som förare?

Ja, att ha ett taxikort ger fördelar som att få tillgång till taxikörfälten och fri parkering på platser där det normalt är begränsat. Det kan också öka trovärdigheten hos föraren och skapa förtroende hos passagerare.

Vilka andra regler och förordningar måste man följa som taxiförare?

Utöver att ha ett taxikort måste taxiförare följa alla andra regler och förordningar som fastställs av Transportstyrelsen och de lokala myndigheterna. Det inkluderar bland annat att följa taximetervillkor, ha rätt försäkring och godkänna fordon för taxitjänster. Det är viktigt att vara medveten om och följa alla nödvändiga regler och säkerhetsföreskrifter för att bedriva taxiverksamhet på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

Artiklen Ta ditt taxikort från Transportstyrelsen har i gennemsnit fået 4.9 stjerner baseret på 17 anmeldelser